Jerzy Ficowski

Jerzy Ficowski, Archiwum Fundacji im. Jerzego Ficowskiego

Jerzy Ficowski (*4 IX 1924 Warszawa – †9 V 2006 Warszawa) poeta, prozaik, tłumacz, autor tekstów piosenek, żołnierz Armii Krajowej i powstania warszawskiego, uczestnik opozycji demokratycznej w okresie PRL – człowiek wielu talentów i twórca ogromnego dzieła, wędrowiec, człowiek pogranicza i odkrywca regionów wielkiej herezji – światów Schulza, Leśmiana, Wojtkiewicza, świata polskich Żydów i Cyganów – autor kluczowej dla odkrywania wiedzy o polskich Romach monografii – Cyganie polscy (1953) i Cyganie na polskich drogach (1965, 1985, 2013).W nadwiślańskiej Wildze w lipcu 2020 roku spotkaliśmy się z Anną Ficowską-Teodorowicz, prezes Fundacji im. Jerzego Ficowskiego, która wspominała Ojca, jak tatę i jako artystę.  Opowiedziała o jego twórczości, jej romskim nurcie, romskich przyjaciołach rodziny i o cygańskim wozie Jerzego Ficowskiego, a właściwie o dwóch!


Jerzy Ficowski w Wildze, fot. Archiwum Fundacji im. Jerzego Ficowskiego
Anna Ficowska-Teodorowicz, fot. Andrzej Grzymała-Kazłowski, Archiwum Fundacji Dom Kultury

Animowany film dla dzieci Agnieszki Sadurskiej. Film powstał na podstawie bajki Jerzego Ficowskiego pt. Bajka o stworzenia świata, z tomu “Gałązka z drzewa słońca”

Rozmowa dwojga poetów: Papusza i Jerzy Ficowski. 


Portal Kultury Romów E-Drom.pl jest inicjatywą Fundacji Dom Kultury zrealizowaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce i Muzeum Kultury Romów w Warszawie.

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.