Paramisia/Bajka


Paramisia/bajka “Stworzenie świata” – ten film powstał na bazie bajki Jerzego Ficowskiego z tomu “Gałązka drzewa słońce”. Fundacja im. Jerzego Ficowskiego udzieliła zgody na nieodpłatne wykorzystanie tego utworu. Krystyna Markowska i zespół “Perła i Bracia”  nieodpłatnie przekazali muzykę, którą słyszycie w bajce. Projekty postaci i dekoracje do filmu utworzyli Anastazja, Laura, Adam, Adrianna, Alan, Jonasz-Goran, Milan pod opieką artystki Agi Sadurska AgImagine, która jest reżyserką, autorką scenariusza, animatorką i koproducentką filmu. Głosu narratorce użyczyła Agnieszka Caban.
Opieką merytoryczną projekt otoczyli Agnieszka Caban i Andrzej Grzymała-Kazłowski.
Warsztaty animacji zorganizowała Karolina Kwiatkowska, a ugościła nas Szkoła Podstawowa nr 23 w Radomiu.  


Projekt jest sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”, we współpracy z Fundacją im. Jerzego Ficowskiego, firmą Agimagine, Muzeum Kultury Romów w Warszawie, Centralną Radą Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i informacji dla Romów oraz Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie unnamed-5.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-fundacji-Ficowskiego-806x1024.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-Perły-.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 1-logo-1024x627-1.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_full.jpg