Muzeum wędrowne – Muzeum Kultury Romów w Warszawie

Jakkolwiek będziemy zaznaczać, że uogólniające utożsamienie Romów z wędrówką, nomadyzmem jest  antropologicznie nieuprawnione, a w pewnych aspektach i dla znacznej części świata romskiego nie tylko historycznie i kulturowo nietrafne, ale bywa i szkodliwe – utrwalające w oczach nie-Romów pogląd o tymczasowości sąsiedztwa Romów czy podejrzenie o negatywnie nacechowane włóczęgostwo – to nie sposób nie zauważyć, że dla większości nie-romskich Polaków, do  połowy XX w., spotkanie z Romami oznaczało spotkanie ludzi wędrujących, większość część roku żyjących w wozach i namiotach. A nawet ci, którzy żyli w górach, sąsiadując z mającymi kilkusetletnią historię stałego osadnictwa Romami Karpackimi, przez swoją ignorancję czy romantyczne klisze chcieli widzieć tych Romów nomadami – często biednymi, acz swobodnymi! Więcej
Portal Kultury Romów E-Drom.pl jest inicjatywą Fundacji Dom Kultury zrealizowaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce i Muzeum Kultury Romów w Warszawie.

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.