Plenery

Jak przeczytać możemy w encyklopedii: „plener” [fr. (en) plen air ‘pod gołym niebem’], to po prostu malowanie bezpośrednio z natury, w otwartej przestrzeni; malarstwo plenerowe, zainicjowane na początku XIX w. przez szkołę angielską, rozpowszechniane w końcu XIX w. dzięki malarstwu impresjonistów, następnie włączone do trybu nauczania artystycznego; plenerem nazywa się też obecnie pobyt grupy artystów w jednej zwykle miejscowości poświęcony pracy twórczej[1]. Plenery organizowane przez Fundację Dom Kultury odwołują się do powojennej tradycji plenerów grupowych a jednocześnie przełamują jedną z ich niekorzystnych cech. Czerpią mianowicie z tradycji grupo-twórczych: tworząca prace warsztatowe grupa jednocześnie buduje (tworzy) wewnętrzne więzi; przełamując przy tym elitaryzm. W warsztatach biorą bowiem udział lokalni mieszkańcy, przyjezdni goście Festiwalu Kultury Romskiej „Kłodzka Roma” i specjaliści innych dziedzin prowadzący zajęcia w ramach festiwalu. Czytaj więcej >>>