Mapa Kultury Romów i Romek w Polsce

Mapa Kultury Romów i Romek w Polsce

Kultura Romów jest jedną z polskich kultur tradycyjnych najbardziej narażonych na znikanie. W różnych zakątkach Polski kultura Romów jest różna, z uwagi na to, że mieszkają tam grupy o innej historii, o innej trasie wędrówek przed osiedleniem. Jej cechą wspólną natomiast jest to, że wiele tradycji i wartości jest przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie. Przekaz ustny ulega zapomnieniu lub przekształceniu w kolejnym pokoleniu, dlatego ważny jest jego zapis, udokumentowanie zarówno tradycji, jak i współczesności. Decydującą rolę mają w tym liderzy i liderki romskie, romska inteligencja, dla której dokumentacja faktów, historii, wydarzeń, a także obrzędów i zwyczajów jest bardzo istotna. Temu zadaniu służy „Mapa Kultury Romów i Romek w Polsce”. Jest to publikacja dokumentująca i porządkująca wiedzę o współczesnym życiu Romów i Romek w Polsce. Informacje są przedstawione według województw oraz kategorii: miejsce, wydarzenie, instytucja, muzea, sztuka, muzyka i zagłada.

Mapa Kultury Romów i Romek w Polsce jest przedsięwzięciem pionierskim. Tegoroczne jej wydanie jest owocem początkowego etapu pracy, dlatego, niestety, nie znalazły się w nim wszystkie ważne miejsca i wydarzenia. Otwarta formuła Mapy sprawia, że będzie cały czas rozwijana i aktualizowana. Jeśli chcecie Państwo, żeby jakieś instytucje, wydarzenia itp. znalazły na niej, napiszcie, prosimy, do Redakcji: biuro@fundacjadomkultury.pl.

Po otwarciu Mapy znajdziecie szczegółowy instruktarz, jak z niej korzystać i legendę.

Redaktorami Mapy i autorami haseł oraz wyboru pozycji są Agnieszka Caban i Andrzej Grzymała-Kazłowski.

Autorem strony wizualnej jest Piotr Szewczyk.

Zdjęcia zostały użyczone przez Fundację Dom Kultury i Muzeum Kultury Romów w Warszawie.

Wydawcą Mapy jest Fundacja Dom Kultury.


Zadanie w 2023 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.