Ogólnopolski Konkurs Stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2020 r.

 

Realizowany w ramach

PROGRAMU  INTEGRACJI  SPOŁECZNOŚCI  ROMSKIEJ W  POLSCE NA LATA 2014-2020

dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                                                              

Celem projektu jest udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży z całego kraju, które do tej pory nie miały możliwości  skorzystać z fachowej oceny oraz wesprzeć dzieci, które wielokrotnie biorą udział w konkursie i ich rozwój jest widoczny.

Poprzez organizację konkursu chcemy motywować uczniów  do dalszego rozwijania swojego talentu.

Wspierając uczniów stypendiami, gwarantujemy im niezbędne środki do  nauki i dalszego rozwoju.

W konkursie wzięli udział uczniowie pochodzenia romskiego z całego kraju, którzy

  1. są uczniami szkół podstawowych i  szkół ponadpodstawowych
  2. do dnia 1 kwietnia 2020 r. osiągnęli wiek 10 lat lub nie ukończyli 18 roku życia
  3. realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:

–        nauki ścisłe

–        nauki humanistyczne

–        sztuki plastyczne

–        muzyka instrumentalna

–        śpiew (różne formy muzyki)

–        taniec (różne formy tańca)

–        sport

W kategorii sztuki plastyczne zajęli:

I miejsce: Erwin Brzeziński i stypendium

I miejsce Oliwier Głowacki i stypendium

I miejsce Oliwier Głowacki i stypendium

I miejsce Milan Kwiatkowski

II miejsce Alwaro Siwak