External links

Events and news

Dni Kultury Romskiej, Kraków 19 – 20 września 2020 r.

http://festiwalromski-krakow.pl/

XXI Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów 2020 r.

https://muzeum.tarnow.pl/aktualnosci/xxi-miedzynarodowy-tabor-pamieci-romow-2020/

EtnoKraków/Rozstaje

http://www.etnokrakow.pl/

Sztuka

Małgorzta Mirga – Tas

https://culture.pl/pl/tworca/malgorzata-mirga-tas

Krzysztof Gil

https://www.vogue.pl/a/piekno-i-makabra-o-sztuce-krzysztofa-gila

Monika Weychert 

http://czaskultury.pl/autor/monika-weychert/

Organizacje  i portale

Bahtałe Roma

http://www.bahtaleroma.pl/

https://www.youtube.com/channel/UC73m0G8FITQZxjVWb7bv-Ow

Romanising

http://www.romarising.org/pl/

RomArchive

https://www.romarchive.eu/en/

Jedni z wielu

http://jednizwielu.pl/

Fundacja W Stronę Dialogu

https://fundacjawstronedialogu.pl/

Stowarzyszenie Romów w Polsce

http://www.stowarzyszenie.romowie.net/aktualnosci-2.html

Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji

https://spis.ngo.pl/178336-centralna-rada-romow-w-polsce-centrum-doradztwa-i-informacji-dla-romow

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

https://romacenter.vizz.pl/

Muzyka

Perła i Bracia

https://www.youtube.com/watch?v=1W4HyA2wW5w

Teresa Mirga i Kałe bała

https://www.facebook.com/kalebala/

La Bogusha

https://www.facebook.com/pages/category/Community/La-Bogusha-Bogumi%C5%82a-Delimata-504423872985703/

Literatura

Jerzy Ficowski

https://jerzyficowski.pl/

https://culture.pl/pl/tworca/jerzy-ficowski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Ficowski

Papusza

https://culture.pl/pl/tworca/papusza-bronislawa-wajs

https://www.romarchive.eu/en/collection/p/bronislawa-wajs/

https://www.filmweb.pl/film/Papusza-2013-639536

Teresa Mirga

https://www.podkowianskimagazyn.pl/nr3132/mirga.htm

http://www.s-can.pl/ksiazki/wiersze_piesni_fragm.pdf


Roma Culture Platform E-Drom is Fundacja Dom Kultury’s initiative and was conducted as a result of a collaboration with the association of Counselling and Information Centre for Polish Roma and the Museum of Roma Culture in Warsaw.
In 2021 the project was co-financed by the Ministry of Culture, National Heritage and Sports, as a part of Fund for the Promotion of Culture.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH