Paramisia/Bajka


Paramisia/bajka “Stworzenie świata” – ten film powstał na bazie bajki Jerzego Ficowskiego z tomu “Gałązka drzewa słońce”.Fundacja im. Jerzego Ficowskiego udzieliła zgody na nieodpłatne wykorzystanie tego utworu. Krystyna Markowska i zespół “Perła i Bracia”  nieodpłatnie przekazali muzykę, którą słyszycie w bajce. Projekty postaci i dekoracje do filmu utworzyli Anastazja, Laura, Adam, Adrianna, Alan, Jonasz-Goran, Milan pod opieką artystki Agi Sadurska AgImagine, która jest reżyserką, autorką scenariusza, animatorką i koproducentką filmu. Głosu narratorce użyczyła Agnieszka Caban.
Opieką merytoryczną projekt otoczyli Agnieszka Caban i Andrzej Grzymała-Kazłowski.
Warsztaty animacji zorganizowała Karolina Kwiatkowska i a ugościła nas Szkoła Podstawowa nr 23 w Radomiu.  


Paramisia/fairytale “Creation of the world” – an animation that was based on a fairytale by Jerzy Ficowski from the book “Twig of the sun tree”.Jerzy Ficowski’s Foundation gave us permission to use his work free of charge. Krystyna Markowska and the band “Perła i Bracia” gifted us the music for our animated movie. The animations for the clip were created by Anastazja, Laura, Adam, Adrianna, Alan, Jonasz – Goran, Milan under the supervision of an artist Agnieszka Sadurska (Agimagine) who is the director, an author of the script and the producer of the film. The narration was voiced by Agnieszka Caban. Andrzej Grzymała-Kazłowski and Agnieszka Caban took content-related care of the project. The animation workshops were organized by Karolina Kwiatkowska and were hosted by Primary School No. 23 in Radom.


Projekt jest sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”, we współpracy z Fundacją im. Jerzego Ficowskiego, firmą Agimagine, Muzeum Kultury Romów w Warszawie, Centralną Radą Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i informacji dla Romów oraz Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie unnamed-5.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-fundacji-Ficowskiego-806x1024.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-Perły-.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 1-logo-1024x627-1.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_full.jpg