Agnieszka Caban, kulturoznawczyni i działaczka romska, opowiada, jaki wpływ kultura
Romów – mniejszości etnicznej, ma na społeczeństwo większościowe i mainstreamu.