Cyganie czy Romowie?
Cyganie to nazwa grupy etnicznej – największej mniejszości etnicznej w Europie, również i w
naszym kraju, w Polsce. Mówi się często Cyganie albo Romowie zamiennie. Agnieszka Caban,
kulturoznawczyni i działaczka romska, tłumaczy, która nazwa jest właściwa i dlaczego.